< >
Úvod2016-2017

2016-2017

O Janu Václavu Stamicovi a Stamicovu kvartetu…

 

Vážení přátelé,

v příštím roce, do kterého zasáhne i část našeho festivalu, oslavíme dvojité kulaté jubileum Jana Václava Stamice /1717-1757/. V této souvislosti si dovolím malé odbočení z našeho obvyklého programového komentáře, protože se Stamicovým jménem spojilo svůj hudební osud Stamicovo kvarteto, které je rezidenčním souborem tohoto festivalu. Připomíná jméno skladatele již více než třicet let.

Výročí bude určitě zmíněno při různých příležitostech a ten kdo má zájem, může si i dohledat z různých zdrojů řadu údajů a dat o jeho životě. Připouštím, že jich není mnoho, stejně tak jako notových materiálů, protože téměř vše padlo za oběť ničivým následkům 2. světové války. Krátký životopis Jana Václava Stamice pro nás napsala paní MgA. Jitka Bastlová, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá.

Za strohými daty výčtu děl a letopočtů je však osud a mimořádně úspěšná kariéra hudebníka, který se dokázal v krátkém čase, který mu vyměřil osud, prosadit v celoevropském kontextu. Novými kompozičními postupy vytyčil směr vývoj hudby a zároveň vybudoval orchestr, který v té době neměl v Evropě konkurenci.

Po jeho odchodu z Německého Brodu do Prahy, kde byl posluchačem filozofické fakulty pražské university /1734-35/, nemáme po nějakou dobu o jeho životě zprávy. Je možné, že se živil jako námezdný hudebník, či byl již v té době angažován někde v hudební službě. Co bylo konkrétním impulsem k jeho odchodu z Čech r. 1742 také není známo a můžeme pouze spekulovat. Prvním dokladem o Stamicových hudebních aktivitách je plakát jeho koncertu z Frankfurtu nad Mohanem z 29. června 1742. Zmiňuje se, že byl schopen „ hrát na houslích, viole d´amore, violoncellu a na kontra - violonu“.

  Jeho šťastná hvězda však začala stoupat až po nástupu do mannheimské kapely v témže roce. V následujícím roce nastupuje v Mannheimu mladý falcbavorský kurfiřt Karl Theodor, vyznávající osvícenskou a profrancouzskou orientaci. Byl zapáleným mecenášem umění a do orchestru a opery investoval až nad hranici svých možností. Sešli se tak na tomto místě dvě osobnosti, ideální typy pro vytvoření jedinečného hudebního a kulturního centra – jeden představoval vynikající existenční zázemí a neobyčejnou vnímavost pro věci kulturně - duchovní  a druhý měl velkou ambici a schopnosti tento cíl uskutečnit. Byl skladatelem, multiinstrumentalistou, dirigentem a skvělým organizátorem. Dlužno podotknout, že Stamicův příjem činil v té době 900 zlatých plus naturálie a umožnil mu oženit se a založit si rodinu.

Dle dochovaných zmínek byla služba v Mannheimu pro hudebníka velkou výhrou, ale i velkým tvůrčím nasazením. Kapela hrála v roce na dvou místech, jednak v Mannheimu v zimním období a přes léto potom na zámku ve Schwetzingenu, jehož předobrazem bylo pařížské Versailles. Hudebníci nejenom zkoušeli a dávali koncerty, ale i běžně komponovali a školili další hudebníky pro službu v orchestru. Koncerty běžně trvaly okolo tří hodin.

O náročnosti této služby svědčí Stamicova žádost z r. 1750, kdy žádal, aby nemusel vést hudbu v opeře a v kostele.

Dalším šťastným místem pro Stamice byla Paříž, kde byl již znám díky svým skladbám a kam se vypravil v r. 1754. Vystupoval v Concert Spirituel, v Concert Italien a s orchestrem J.J.Riche de la Poupliniéra. Z těchto kontaktů později těžili i oba Stamicovi synové, Karel  a  Antonín, kteří v předrevolučním Versailles často hrávali. Tiskem jim též ve Francii vycházely jejich kompozice.

V r. 1755 bylo J.V. Stamicovi uděleno královské privilegium k vydání 6 orchestrálních trií, což byla nepochybně pozoruhodná událost. Tria potvrzovala nástup nové hudební epochy. Bylo to cca tři roky poté, co J. S Bachovi posmrtně vychází tiskem jeho Umění fugy. Umění kontrapunktu kulminovalo a bylo nahrazováno postupně novými kompozičními postupy, kde Stamic stmeluje nově se objevující slohové prvky a rodí se epocha klasicismu. J.V Stamic zemřel v necelých čtyřiceti letech, důvody jeho úmrtí neznáme, je pochován v Mannheimu.

Stamicovo kvarteto si zvolilo název v r. 1985, kdybylo náhle byli postaveno před nutnost najít si jméno souboru. Tato volba se ukázala jako velmi šťastnou, protože Stamic v sobě zosobňuje kvalitu skladatele - novátora a instrumentalisty, jeho jméno není úzce regionálně vázáno na jedno místo, ale přesto jeho kompozice nesou výraznou stopu české lidové hudebnosti. Je zároveň i nezpochybnitelným fundamentem ve vývoji evropské hudby.

Přijetím jeho jména kvarteto získalo i jeden ze směrů pro svoje aktivity, a to interpretaci hudby české hudební emigrace 18. století, kterou provedlo na mnoha domácích i zahraničních pódiích. Pravidelně uvádí díla rodiny Stamiců na festivalu Stamicovy slavnosti v Havl. Brodě, kde je soubor  residenčním souborem. Mimo CD se skladbami rodiny Stamiců se soubor soustavně věnuje interpretaci a nahrávání skladeb starých českých mistrů, které v převážné většině opět uvádí v život. Výrazným pomocníkem mu v těchto aktivitách byl pan Stanislav Ondráček, který pro soubor vyhledával a přepisoval party a vytvářel partitury, v současné době kvarteto spolupracuje v této oblasti s violistou MgA. Karlem Plockem.

Také v r. 2017 dramaturgii festivalu EuroArt Praha zazní Stamicovy skladby, v jeho rodišti, v Havl. Brodě vystoupí i Kurfalcký komorní orchestr z Mannheimu, novodobý nástupce mannheimské kapely

Co dodat na závěr ?  Snad jenom přání, aby Stamicova hudba zněla více v našich koncertních sálech i mimo jeho výročí a abychom se nenechali mýlit, neboť přes svoji zdánlivou jednoduchost je geniální.

Všem posluchačům přeji příjemné chvíle strávené s hudbou.

Josef Kekula, Stamicovo kvarteto

 

 

Zahajovací koncert
27. 9. 2016 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19:30


Stamicovo kvarteto


Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Josef Klusoň, viola

Josef Mysliveček: Smyčcový kvintet

W.A.Mozart: Smyčcový kvintet g moll, K. 516

Franz Schubert: Smyčcový kvartet G dur, op. 161

 

 

 1. koncert
 2. 10. 2016 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Ragazze Quartet, Holandsko

Rosa Arnold, housle
Jeanita Vriens, housle
Annemijn Bergkotte, viola
Rebeca Wise, violoncello

„Fellow Travelers“

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet F dur, op. 96, „Americký“
John Adams: John´s Book of Allerged Dances

Béla Bartók: Smyčcový kvartet č. 5

 

 1. koncert
 2. 11. 2016 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Mucha Quartet, Slovensko

Juraj Tomka, housle
Andrej Baran, housle
Veranika Prokešová, viola
Pavol Mucha, violoncello

W.A.Mozart: Smyčcový kvartet B dur, K. 458, „Lovecký“
Ilja Zeljenka: Smyčcové kvarteto č.7, „Pocta Beethovenovi“

Ján Levoslav Bella: Smyčcový kvartet e moll, „V uherském stylu“

 

 

 1. koncert
 2. 12. 2016 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Miroslav Sehnoutka, viola

Tomáš Jamník:, violoncello

 1. Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 d moll
  V. Kalabis: 2. smyčcový kvartet "Památce mého drahého otce" op. 19 (1962)
  ---
  B. Martinů: Serenáda č. 2 pro 2 housle a violu H 216 (1932)
  B. Martinů: Sextet H 224(1932
  ´)
 

 1. koncert
 2. 1. 2017 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů,19.30

Bennewitzovo kvarteto

Jakub Fišer, housle
Štěpán Ježek, housle
Jiří Pinkas, viola
Stěpán Doležal, violoncello

 

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet Es dur op. 33/2    
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 3                                                 
Erwin Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto
Antonín Dvořák:Smyčcový kvartet Es dur op. 51  2    
                            

 1. koncert
 2. 2. 2017 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30


Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Marek Kozák, klavír – laureát Mezinárodní soutěže PJ 2016

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet B dur, op. 71, č.1

Fryderyk Chopin: 3 Mazurky op. 59 /a moll, As dur a fis moll/

Fryderyk Chopin: Nocturno Des dur op. 27, č.2

Fryderyk Chopin: Schezo cis moll op. 39

Robert Schumann: Klavírní kvintet Es dur, op. 44 

 

 1. koncert
 2. 3. 2017 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30 

Kopelman Quartet, Rusko

Michail Kopelman, housle
Boris Kuschnir, housle
Igor Sulyga, viola
Michail Milman, violoncello

 

Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 2, op. 68

P.I.Čajkovskij: Smyčcový kvartet č. 3, op. 30

 

 1. koncert
 2. 4. 2017 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Signum Quartet, Německo

Florian Donderer, housle
Annette Walther, housle
Xandi van Dijk, Viola
Thomas Schmitz, Cello

 

Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

 

Franz Scubert: Smyčcový kvartet a moll, č. 13, D.804 „Rosamonde“

Konstantina Gourzi: Sm. kvarteto č.2, op. 33,“P-ILION“

Felix Mendelssohn – Bartholdy: Smyčcový oktet Es dur, op. 20

 

 

 

 1. koncert
 2. 5. 2017 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30


Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

 

„Pocta Janu Václavu Stamicovi“ – koncert k výročí J.V.Stamice

Jan Václav Stamic:  Smyčcový kvartet B dur     
Karel Stamic: Smyčcový Kvartet G Dur        
Antonín Stamic: Smyčcový kvartet Es dur  

 1. van Beethoven: Smyčcový kvartet F dur, č. 1, op. 59, „Razumovský“

 

 1. koncert
 2. 6. 2017 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30 Rolston Quartet, Kanada

Vítěz Mezinárodní kvartetní soutěže v kanadském Banffu

Luri Lee, Violin
Jeffrey Dyrda, Violin
Hezekiah Leung, Viola
Jonathan Lo, Cello

 

Maurice Ravel: Smyčcový kvartet F dur

Zosha Di Castri: Smyčcový kvartet č.1

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet e moll, č. 2, op. 59 „Razumovský“

 

 

 

 

hlavní partneři festivalu / Sponzoři

Akce se koná pod záštitou ministra kultury