< >

25.9.2018

Stamicovo kvarteto

Kristina Fialová

Petr Nouzovský

 

více o programu

23.10.2018

Sedláčkovo kvarteto

více o programu

13.11.2018

Stamicovo kvarteto

Thomas Duis, klavír

více o programu

11.12.2018

Stamicovo kvarteto

více o programu

15.1.2019

Alexandre Collard , lesní roh - Francie

Kateřina Javůrková, lesní roh

Stamicovo kvarteto

více o programu

12.2.2019

Yasuyo Yano. klavír - Japonsko
Stephan Siegenthaler, klarinet - Švýcarsko

Stamicovo kvarteto

více o programu

12.3.2019

Alexander Hülshoff, violoncello – Německo

Stipendisté Akademie komorní hudby nadace Villa musica

více o programu

16.4.2019

Poster – Johnston Trio, Velká Británie

více o programu

14.5.2019

Stratos Quartet - Rakousko

více o programu

11.6.2019

Julia Hagen, violoncello - Rakousko

Stamicovo kvarteto

více o programu

EuroArt 2018–2019

Vážení přátelé,


téměř polovina nadcházející koncertní sezony spadá do roku, kdy slavíme sté výročí naší republiky. K tomuto tématu bylo řečeno mnoho a podpůrné programy organizátorům koncertních akcí určily jasný směr k připomenutí či oslavě tohoto výročí. Když si však položíme otázku, který z autorů či jeho tvorba bezprostředně souvisela či byla ovlivněna vznikem našeho státu, tak odpověď – kromě pár adresných kompozic, např. od Josefa Suka – bude nejednoznačná. V naší dramaturgii jsme se přiklonili v několika koncertech jak k českým autorům, jejichž tvorba v mnoha aspektech přispěla k naší národní emancipaci (Dvořák, Smetana), tak ke skladatelům, kteří tvořili v období první republiky, tedy již v nově vzniklém státě (Janáček, Suk, Novák, Martinů). Těmto autorům je věnován cele prosincový koncert. Dvořákova a Smetanova díla zazní potom na prvních třech koncertech festivalu. Zde bych se rád zastavil u dramaturgie zahajovacího koncertu a připomenul velmi srdečný vztah mezi A. Dvořákem a P. I. Čajkovským. Čajkovskij, který dvakrát navštívil Prahu v r. 1888, byl přítomen na několika koncertec a velmi oceňoval Dvořákovo dílo. Dvořák v tomto směru Čajkovskému také nic nezůstával dlužen a v r. 1890 navštívil Rusko, kde dirigoval. Čajkovskij v dopise Dvořákovi píše:“ Vašeho mínění o mé opeře (Evžen Oněgin) si velice cením nejen proto, že jste veliký umělec, ale i proto, že jste pravdomluvný a upřímný člověk.“ Z dalších koncertů bych rád upozornil na 1. Smyčcový kvartet Geraldiny Muchové, která je zvláštním případem britské skladatelky žijící po značnou část života v Praze. Výše uvedený kvartet byl objeven v její pozůstalosti a pochází z období studijních let autorky. Názvy jednotlivých částí díla prozrazují inspiraci lidovými písněmi, které pravděpodobně slyšela od zahraničních letců v době své civilní služby v Leamingtonu jako studentka skladby na Královské akademi. Stamicovo kvarteto toto dílo revidovalo a nahrálo na autorské CD. Nezbývá než věřit, že brzo spatří světlo světa.Z nových tváří nastupující koncertní generace bych rád připomenul říjnový koncert Sedláčkova kvarteta se zajímavým programem, kdy zazní díla od J. V. Veita a Rafaela Kubelíka, lednový koncert Alexandra Collarda z Francie, vítěže soutěže Pražského jara 2018 oboru lesní roh, který si k účinkování v Beethovenově sextet k sobě přizval hornistku Kateřinu Javůrkovou, koncerty klavírního kvarteta Stratos z Vídně nebo Poster- Johnston tria v Velké Británie. Závěrečný koncert festival bude patřit také laureátu soutěže Pražského jara 2018, violoncellistce Julii Hagen z Rakouska.

Vážení posluchači a příznivci Festivalu EuroArt Praha, budeme se těšit na setkání s vámi a na příjemné chvíle strávené s hudbou.

Josef Kekula

Program podle roku

< >

O projektu

Festival EuroArt Praha se za dobu svého trvání stal samozřejmou součástí pražského kulturního dění v oblasti komorní hudby a při pořádání koncertů v partnerských městech vešel i do povědomí posluchačů v celé České republice. Koncerty se konají celoročně v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na Malé Straně v Praze.

Partnery festivalu jsou velvyslanectví a kulturní instituty v Praze, Magistrát hlavního města Prahy, hotel Perla, Ministerstvo kultury ČR a Akademie můzických umění v Praze.

hlavní partneři festivalu / Sponzoři