< >

17.10.2017

Olga Šroubková - housle, Vítězka Mezinárodní houslové soutěže Pražského jara 2017

Miroslav Sekera - klavír

Eduard Šístek - violoncello

více o programu

14.11.2017

Giocoso Quartet

více o programu

12.12.2017

Stamicovo kvarteto

Anna Paulová – klarinet

Kristýna Znamenáčková - klavír 

více o programu

16.1.2018

Epoque Quartet

více o programu

13.2.2018

Matouš Pěruška – housle, Laureát houslové soutěže Johannese Brahmse

Misa Okazaki – klavír

Martina Matoušková - viola

Kristina  Vocetková - violoncello

více o programu

13.3.2018

Minguet Quartet

více o programu

17.4.2018

Stamicovo kvarteto

Bohuslav Matoušek

více o programu

15.5.2018

Venezia Quartet

více o programu

12.6.2018

Sébastien Singer

André Fischer

Stamicovo kvarteto

 

více o programu

EuroArt 2017–2018

Vážení přátelé,

dovoluji si, jako každým rokem před začátkem naší festivalové sezony, říci pár slov k nastávajícím koncertům. I letos jsme sestavili program, který bude zahrnovat soubory a známé tváře z oblasti komorní hudby, většinou umělce mladé, laureáty a vítěze soutěží, kteří předvedou svoji vynikající úroveň, nové pohledy na interpretovaná díla a zápal pro svoji koncertní dráhu. Je známo, že se náš festival z povahy svého zaměření také věnuje vyhledávání a provádění děl méně známých či opomíjených a soudobých, která dle našeho soudu stojí za připomenutí či uvedení na koncertní podia. V minulosti jsme se takto věnovali kompozicím starých českých mistrů Pavla a Antonína Vranických a Františka Kramáře, kvartetům J. B. Foerstera, Geraldiny Muchové nebo skladbám australské skladatelky Gillian Whitehead. Nabídli jsme posluchačům v českých premiérách také díla zahraničních autorů, jako Zosha Di Castri, Konstantina Gourzi, Ilja Zeljenka, Razsvan Meteu. V této souvislosti bych chtěl upozornit na dva koncerty nadcházejícího ročníku festivalu, které se ponesou ve stejném duchu. Prvý je inspirován dozníváním oslav dvojitého výročí narození a úmrtí J.V.Stamice. Na posledním koncertu v letošním roce budou provedena dvě díla rodiny Stamiců. Smyčcový kvartet B dur J.V.Stamice, dílo, které je geniální ve své jednoduchosti a předznamenává novou přicházející hudební epochu a Klarinetový kvartet op. 19 od Karla Stamice. Zároveň zazní i Variace na Stamicovo téma od soudobé autarky Ivany Loudové, která tuto skladbu věnovala Stamicovu kvartetu a která nás bohužel nedávno opustila. V příštím roce představíme zapomenuté kvartety Karla Kovařovice, které jsme objevili v jeho pozůstalosti a díky laskavosti Českého muzea hudby k nim získali přístup. Je zajímavé, že tato díla – a obzvláště jeho první kvartet věnovaný Antonínu Dvořákovi – nebyla nikdy vydána a šířeji provozována. První kvartet mladého autora z r. 1887 měl premiéru v r. 1888 a byl dle svědectví P.I.Čajkovského proveden na pražském koncertu společně s Dvořákovým Klavírním kvintetem A dur op. 81 a kvartetem Smetanovým. Dle dobových partů se premiéry zhostili pánové Karel Ondříček a Jan Pelikán – housle, Petr Mareš – viola a Alois Nerudavioloncello. Dvořák na rukopisnou partituru Kovařovicova díla napsal autorovi komentář: „Jsem velice potěšen a překvapen. Snad by se tu a tam nějaká notička ve středních hlasech mohla poopravit. Rozvažte si to. Gratuluje Antonín Dvořák“. Kovařovicovy kvartety zazní na dubnovém koncertu našeho festivalu společně se Smyčcovým kvintetem Antonína Dvořáka op.97.

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při návštěvě našich koncertů.

Festival EuroArt Praha

Program podle roku

< >

O projektu

Festival EuroArt Praha se za dobu svého trvání stal samozřejmou součástí pražského kulturního dění v oblasti komorní hudby a při pořádání koncertů v partnerských městech vešel i do povědomí posluchačů v celé České republice. Koncerty se konají celoročně v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na Malé Straně v Praze.

Partnery festivalu jsou velvyslanectví a kulturní instituty v Praze, Magistrát hlavního města Prahy, hotel Perla, Ministerstvo kultury ČR a Akademie můzických umění v Praze.

hlavní partneři festivalu / Sponzoři