< >
Úvod2021-2022

2021-2022

Program festivalu

Zahajovací koncert

27. 9. 2021 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19:30

Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Matthias Kirschnereit – klavír, Německo

Antonín Kammel: Smyčcový kvartet F dur, op.14, č.5
Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet F dur, op. 73,  č.3

Robert Schumann: Klavírní kvintet Es dur, op.44

 

 

2. koncert

2. 11.2021, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19:30

Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Tomáš Brauner

Marek Kozák - klavír

Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Koncert k výročí Karla Kovařovice

 


Karel Kovařovic: Smyčcový kvartet a moll, op.7, č. 2

Antonín Dvořák: Česká suita D dur, op. 39

Karel Kovařovic: Klavírní koncert f moll, op. 6

 

 

3. koncert

16. 11. 2021 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Kvarteto M.Nostitz

Petr Bernášek, housle
Václav Vacek, housle
Pavel Hořejší, viola
Petr Šporcl, violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart: Předehra z opery Kouzelná flétna - úprava J.N.Vent                                         

Felix Mendelssohn Bartholdy: Capriccio pro smyčcové kvarteto op. 81                                                                         

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo z Haffnerovy serenády – úprava  M. Kozánek   

Fanny Hensel – Mendelssohn : Smyčcový kvartet Es dur                                                                                                       

Felix Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový kvartet D dur č. 1, op. 44

                                                                                                                               

 

4. koncert

7. 12. 2021 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30 

Wihanovo kvarteto 

Leoš Čepický, housle
Jan Schulmeister, housle
Jakub Čepický, viola
Michal Kaňka, violoncello

Adam Suk – varhany – vítěz Mezinárodní varhanní sotěže v Armaghu

 

Johann Sebastian Bach: Preludium C dur, BWV 547/1                                          

Léon Boelmann: Gotická suita, op. 25, Modlitba a Toccata                           

Hugo Wolf: Italská serenáda 

Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro varhany a smyčce F dur                              

Maurice Ravel: Smyčcový kvartet F dur 


 

5. koncert

18. 1. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů,19.30

Stamicovo kvarteto

Kateřina Soukalová - Váchová, klarinet

Karel Plocek - viola

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Josef Fiala: Klarinetový kvartet Es dur, č.1

František Kramář: Violový kvintet Es dur, op. 70

Johannes Brahms: Klarinetový kvintet h moll, op. 115

 

 

6. koncert

15. 2. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Pražákovo kvarteto

Jana Vonášková, housle
Marie Magdalena Fuxová, housle
Josef Klusoň, viola
Pavel Jonáš Krejčí, violoncello


Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet Es dur, op.74, č.10 "Harfový"

Erwin Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto                                                                                                                                                                                                    

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G dur, op. 106

  

 

7. koncert

15. 3. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30 

Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

MinGwan Kim – viola, Korea, vítěz Mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala


J. S. Bach: Partita č. 2, Chaconne

Erwin Schulhoff: Smyčcový kvartet č.1

W.A. Mozart: Smyčcový kvintet C dur, č. 3,  K 515

 

8. koncert

12. 4. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Arcadia Quartet - Rumunsko

Ana Török, housle
Rasvan Dumitru, housle
Traian Boala, viola
Zsolt Török, violoncello

 

Meczyslaw Weinberg: Smyčcový kvartet č.4, Es dur, op.20

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet e moll, op.59, č.2

 

9. koncert

17. 5. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Kvarteto Apollon

Štěpán Pražák, housle

Radek Křížanovský, housle
Pavel Ciprys, viola
Pavel Verner, violoncello

 

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet g moll, op.74, č.3

Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č.1

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet Es dur, op.51, "Slovanský"

 

10. koncert

14. 6. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Stamicovo kvarteto

 Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

 

Bohuslav Matoušek, housle

Igor Ardašev, klavír

 

Giacomo Puccini: Crisantemi

Alexander Porfirjevič Borodin: Smyčcový kvartet D dur, č. 2

Ernest Chausson: Koncert pro klavír, housle a smyčcové kvarteto, op.21

 

 

 

hlavní partneři festivalu / Sponzoři

Akce se koná pod záštitou ministra kultury