< >
Úvod2021-2022

2021-2022

Program festivalu

Zahajovací koncert

27. 9. 2021 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19:30

Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Matthias Kirschnereit – klavír, Německo

Antonín Kammel: Smyčcový kvartet F dur, op.14, č.5
Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet F dur, op. 73,  č.3

Robert Schumann: Klavírní kvintet Es dur, op.44

 

 

2. koncert

2. 11.2021, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19:30

Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Tomáš Brauner

Marek Kozák - klavír

Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Koncert k výročí Karla Kovařovice

 


Karel Kovařovic: Smyčcový kvartet a moll, op.7, č. 2

Antonín Dvořák: Česká suita D dur, op. 39

Karel Kovařovic: Klavírní koncert f moll, op. 6

 

 

3. koncert

16. 11. 2021 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Kvarteto M.Nostitz

Petr Bernášek, housle
Václav Vacek, housle
Pavel Hořejší, viola
Petr Šporcl, violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart: Předehra z opery Kouzelná flétna - úprava J.N.Vent                                         

Felix Mendelssohn Bartholdy: Capriccio pro smyčcové kvarteto op. 81                                                                         

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo z Haffnerovy serenády – úprava  M. Kozánek   

Fanny Hensel – Mendelssohn : Smyčcový kvartet Es dur                                                                                                       

Felix Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový kvartet D dur č. 1, op. 44

                                                                                                                               

 

4. koncert

7. 12. 2021 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30 

Wihanovo kvarteto 

Leoš Čepický, housle
Jan Schulmeister, housle
Jakub Čepický, viola
Michal Kaňka, violoncello

Adam Suk – varhany – vítěz Mezinárodní varhanní sotěže v Armaghu

 

Johann Sebastian Bach: Preludium C dur, BWV 547/1                                          

Léon Boelmann: Gotická suita, op. 25, Modlitba a Toccata                           

Hugo Wolf: Italská serenáda 

Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro varhany a smyčce F dur                              

Maurice Ravel: Smyčcový kvartet F dur 


 

5. koncert

18. 1. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů,19.30

Stamicovo kvarteto

Kateřina Soukalová - Váchová, klarinet

Karel Plocek - viola

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

Josef Fiala: Klarinetový kvartet Es dur, č.1

František Kramář: Violový kvintet Es dur, op. 70

Johannes Brahms: Klarinetový kvintet h moll, op. 115

 

 

6. koncert

15. 2. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Kvarteto Apollon

Štěpán Pražák, housle
Radek Křížanovský, housle
Pavel Ciprys, viola
Pavel Verner, violoncello


Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 1

Eduard Douša: Lamentationes /památce Mikuláše Medka/                                                                                                                                                                                                       

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet Es dur, op. 51, č. 10, „Slovanský“  

  

 

7. koncert

15. 3. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30 

Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

MinGwan Kim – viola, Korea, vítěz Mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala


J. S. Bach: Partita č. 2, Chaconne

Erwin Schulhoff: Smyčcový kvartet č.1

W.A. Mozart: Smyčcový kvintet C dur, č. 3,  K 515

 

8. koncert

12. 4. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Arcadia Quartet - Rumunsko

Ana Török, housle
Rasvan Dumitru, housle
Traian Boala, viola
Zsolt Török, violoncello

 

Meczyslaw Weinberg: Smyčcový kvartet č.4, Es dur, op.20

César Franck: Smyčcový kvartet D dur

 

9. koncert

17. 5. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30


Maxwell String Quartet – Velká Británie

Colin Scobie, housle

George Smith, housle
Elliot Perks, viola
Duncan Strachan, violoncello

 

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet F dur, op.74, č.2

Folk Music

Joey Roukens: Vision at Sea

Ludwig van Beethoven: Smyčcový .kvartet Es dur op.74, č. 10 „Harfový 

 

10. koncert

14. 6. 2022 Praha, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, 19.30

Stamicovo kvarteto

 Jindřich Pazdera, housle
Josef Kekula, housle
Jan Pěruška, viola
Petr Hejný, violoncello

 

 

hlavní partneři festivalu / Sponzoři